שאלות נפוצות

תאונות עבודה

מהי תאונת עבודה?

תאונת עבודה בהגדרתה היינה במידה  ונפגעתם בתאונת דרכים במהלך יום העבודה, בדרך אליה או בחזרה ממנה.

חשוב לדעת – "תאונה שאירעה למבוטח בדרכו (כאמור למעלה) לא תחשב לתאונת עבודה, אם הפסיק המבוטח את דרכו המקובלת הפסקה של ממש או סטה ממנה שלא לשם מילוי חובותיו כלפי מעבידו, והמבוטח העצמאי – שלא לשם עיסוק במשלח ידו"(מל"ל).

מי מבוטח?

 • עובד שכיר
 • עובד עצמאי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי).
 • מי שנמצא בהכשרה מקצועית או שיקום מקצועי.
 • מי שמתאמן לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום (מאבטחים למיניהם).
 • מי שנבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה (בשעת הבחינה בלבד).
 • אסיר, עציר או חוסה במעון על פי חוק הנוער, העובדים בעבודה שאינה מן השירותים הרגילים של מקום הימצאם.
 • מי ששכרו נקבע על פי החוק, כגון חבר כנסת.

מהו ביטוח נפגעי עבודה?

ביטוח נפגעי עבודה נועד לפצות מי שנפגע בעבודה בגין אבדן הכנסה בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נפגע כושר עבודתם או אינם מסוגלים לעבוד. בנוסף, זכאות לקבלת טיפול רפואי חינם בגין תוצאות הפגיעה. במידה ונותרה נכות כלשהי כתוצאה מהפגיעה, יהיה זכאי הנפגע לקצבה או למענק שיקבעו על ידי הוועדה הרפואית. במקרה בו נפטר המבוטח כתוצאה מהפגיעה, תשולם קצבה או מענק למשפחתו או מי שהיו תלויים בו.

מהם סוגי הגמלאות בביטוח נפגעי עבודה?

 • טיפול רפואי
 • דמי פגיעה
 • גמלת נכות מעבודה
 • שיקום מקצועי
 • גמלת תלויים –קצבה או מענק
 • הכשרה מקצועית לאלמן/ה
 • דמי מחיה ליתומים

את מי תובעים?

ראשית יש לפנות למוסד לביטוח לאומי בכדי לממש את מלוא הזכויות בגין תאונת העבודה. במידה ומדובר בתאונת דרכים, התביעה תהה כנגד ביטוח החובה של הרכב בו נפגעתם. אם מדובר בתאונה שאירעה תוך כדי עבודה עקב רשלנות המעביד, ניתן להגיש תביעה נגדו.

ישנם מקרים בהם אף ניתן לתבוע גופים נוספים. לדוגמא:  אם העובד נשלח על ידי מעסיקו למקום מסוים והעובד נפגע בשטח המקום אליו נשלח בשל רשלנות של בעל המקום אשר לא הקפיד על סביבת עבודה בטוחה העובד יכול לתבוע הן את מעסיקו והן את בעל המקום בשטחו נפגע ולקבל פיצויים.

באילו עילות ניתן לתבוע?

ניתן לתבוע את המעביד בעת פגיעה במסגרת עבודה אשר ניתן להוכיח כי הוא האחראי להתרחשותה מתוך רשלנות או במחדל, לדוגמא: תביעות בשל פגיעה כתוצאה מאי הקפדה על נהלי עבודה בטוחים, אי מתן הדרכה על בטיחות במהלך עבודה, העדר ציוד מיגון מתאים, חשיפה או שימוש בחומרים מסוכנים או במכונות מסוכנות ללא אמצעי בטיחות מתאימים ועוד. 

מהן זכויותיו של נפגע עבודה?

אדם שהוכר כנפגע עבודה עקב תאונת עבודה/מחלת מקצוע זכאי לזכויות הבאות מהמוסד לביטוח לאומי:

א. ריפוי ושיקום רפואי ומקצועי (לינק קישור להרחבה).

ב. דמי פגיעה (קישור להרחבה)

ג. מענק /גמלת נכות מעבודה(קישור להרחבה)

מתי כדאי להגיש תביעת פיצויים?

ביטוח לאומי- את התביעה לביטוח לאומי יש להגיש בסמוך למועד התאונה ולכל היותר שנה מיום התאונה. מומלץ כי תגישו את המסמכים הנדרשים לשם הכרה בתאונה בהקדם האפשרי, זאת על מנת לקצר תהליכים ולהביא לכדיי מצב שסכומים להם אתם זכאים ישולמו לכם כמה שיותר מהר.

 • למידע נוסף – ראה "דמי פגיעה"

חברת ביטוח (תאונת דרכים כתאונת עבודה) – תביעה נגד חברות הביטוח ניתן להגיש עד שלוש שנים ממועד התרחשות התאונה. כנפגע תקבל את אותו סכום פיצוי, אך הינך זכאי לתבוע אותו מחברת הביטוח וגם מהמוסד לביטוח לאומי. ביטוח לאומי מפצה בעבור הוצאות רפואיות, שיקום, וכן דמי פגיעה בעבור הפסדי שכר ואובדן כושר עבודה. סכום הפיצוי שיתקבל מביטוח לאומי, יקוזז מסכום הפיצוי שיתקבל מחברת הביטוח.  סכומים אלו מקוזזים בין אם מימשתם את זכויותיכם מול הביטוח הלאומי ובין אם לא.

חשוב – יש לשמור אישורי מחלה ותלושי שכר רלוונטיים על מנת לקבל פיצוי בגין הפסדי השתכרות שנגרמו בעקבות תאונת דרכים, כמובן שיש  להוכיח שהיעדרות מהעבודה ואובדן השכר בפועל הם כתוצאה מתאונת הדרכים.

מעביד – ניתן להגיש תביעה כנגד המעביד בגין פגיעה בעבודה עד שבע שנים לאחר התאונה ואף מומלץ להגישה בחלוף לכל הפחות כשנה מיום התאונה מכיוון שחלה חובה על פי חוק לצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית  המעידה על הנכות שנותרה לנפגע בעקבות התאונה. חוות הדעת הרפואית צריכה להינתן בחלוף כשנה מהאירוע על מנת שתוכל לשקף בבירור את הנזק הקבוע שנותר לנפגע. יחד עם זאת זכרו, רצוי לא להתמהמה, לאחר התאונה רצוי לפנות מייד לקבלת יעוץ מעורך דין המתמחה בתחום.

מה עליך לעשות בשלב ראשון לאחר תאונת עבודה?

ראשית, חשוב כי לכל מקום אליו אתם מגיעים לקבלת טיפול רפואי תדגישו כי מדובר בתאונת עבודה. כמו כן, עליכם ליידע את המעסיק בנוגע לתאונה שארעה במהלך העבודה וכן לבקש מהמעביד טופס ב.ל. 250 אשר מהווה הפנייה לטיפול רפואי. הקפידו לתעד את כל פרטי התאונה: תאריך, מיקום, שעה, אזור ואופי הפגיעה, תמונות של הפגיעות ברכוש ובגוף ובנוסף, במידה והיו עדי ראייה לאירוע חשוב שתשמרו את פרטיהם המלאים.

עליכם להקפיד ולשמור היטב כל מסמך רפואי אוכן כל קבלה בגין הוצאות הקשורות לתאונה והטיפולים בעקבותיה. כמובן שעליכם להקפיד לקבל טיפול רפואי מסודר ולהתריע בגין כל התסמינים מהם אתם סובלים בעקבות התאונה ולוודא שהדיווח נרשם במדויק על ידי הרופא המטפל ולקבל "תעודה רפואית לנפגע בעבודה".

בטרם הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי, רצוי להתייעץ עם עורך דין העוסק מומחה. לעיתים קרובות, ניסוח לקוי או היעדר מסמכים מסוימים עלולים להוביל לדחיית תביעה.

חשוב– ניתן לקבל אישורי מחלה מהרופא המטפל רק במשך שלושת החודשים הראשונים. לאחר מכן, במידת הצורך, יש לפנות לרופא תעסוקתי, המוסמך לתת אישורי מחלה מעבר לתקופה זו ואישור  אי כושר לעבודה, וכן מכתב למעביד על אודות אי כושר קבוע או זמני.

מומלץ כי תגישו את המסמכים הנדרשים למוסד לביטוח לאומי בהקדם האפשרי, זאת על מנת לקצר את התהליכים ולהביא למצב שסכומים להם אתם זכאים ישולמו לכם כמה שיותר מהר.

חשוב מאוד כי תתייעצו עם עורך דין בשלב מוקדם לאחר התאונה ותקבלו ייעוץ הולם, שכן להתנהלות שלכם לאחר האירוע עשויות להיות השלכות בעתיד.

והכי חשוב – שמרו על עצמכם ותהיו בריאים

פנו עוד היום לתיאום פגישת ייעוץ ראשונה ללא כל עלות וללא התחייבות.

*כנפגע תקבל את אותו סכום פיצוי, אך הינך זכאי לתבוע אותו מחברת הביטוח וגם מהמוסד לביטוח לאומי. ביטוח לאומי מפצה בעבור הוצאות רפואיות, שיקום, וכן דמי פגיעה בעבור הפסדי שכר ואובדן כושר עבודה. סכום הפיצוי שיתקבל מביטוח לאומי, יקוזז מסכום הפיצוי שיתקבל מחברת הביטוח.  סכומים אלו מקוזזים בין אם מימשתם את זכויותיכם מול הביטוח הלאומי ובין אם לא.

מהן זכויות בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה?

במקרה בו עובד נפטר עקב פגיעה בעבודה, יהיו זכאים השארים (אלמן/ה, יתומים, הורים) לגמלת תלויים. גובה הקצבה משתנה בהתאם למספר ולגיל התלויים: 100% – 40% מהקצבה שהייתה משולמת לבעל דרגת נכות של 100%.

צור עימי קשר

  שם מלא

  טלפון

  דוא”ל

  נושא