ביצעתי תאונת דרכים באשמתי וללא מעורבות כלי רכב נוספים, האם אהיה זכאי לפיצויים?

כמובן שכן, הנוהג ברכבו יתבע את מבטחו האישי מכוח פוליסת הביטוח עבור נזקיו הגופניים בגין "תאונה עצמאית" כאשר רכבו הינו הרכב היחד המעורב מתאונה.

כמו כן, אם היו נוסעים ברכב אשר נפגעו בתאונה הם יתבעו את הנוהג ואת מבטחו מכוח החבות הכללית בהתאם לסעיף 2(א) לחוק הפיצויים. כאשר כאן המקום לציין כי התביעה של הנהג אשר לפעמים מהווה משפחה/חבר הינה הפרוצדוראלית ואין הדבר אומר כי הפיצוי ישולם מכיסוי האישי.