במקרים של תאונות דרכים מהם מרכיבי הנזק על פיהם נקבע גובה הפיצוי ?

כאבים פגיעות ועגמת נפש:
כל נפגע אשר היה מעורב בתאונת דרכים זכאי לקבלת פיצוי בגין הכאב, הסבל ועוגמת הנפש שנגרמו לו בעקבותיה.
 
במידה ונפגעת, רצוי לפנות לייעוץ משפטי בסמוך למקרה וזה בכדיי למצות באופן מקסימלי את זכויותיך. כעורך דין מומחה לנזיקין אדע להדריך אותך כיצד להתנהל ולאסוף מסמכים רפואיים וחוות דעת שישקפו בעתיד באופן ברור את הכאב וסבל שנגרמו לך ובכך מבחינה משפטית, יחשבו כמשמעותיים ומהימנים יותר ותהיה זכאי לקבלת פיצוי גבוה יותר. חשוב לציין, גובה הפיצוי בגין עגמת נפש מתייחס לעוצמת הפגיעה, משך ותדירות הטיפולים הרפואיים לאחר מכן, וכמובן במידה ונותרה נכות  כלשהי כתוצאה מתאונת הדרכים.
 
הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה:
במידה ונפגעת בתאונת דרכים הנך זכאי להחזר הוצאות שנגרמו עקב כך מחברת הביטוח. יש לאסוף ולתעד כל קבלה על תשלום בגין בדיקות רפואיות,כלי עזר רפואיים, טיפולים לרבות הוצאות הנסיעה בתחבורה ציבורית לשם כך.
 
הוצאות בעבור עזרה:
במידה ונפגעת והנך זקוק בהמלצת רופא לעזרה רפואית בעקבות התאונה,תהיה זכאי להחזר הוצאות בגין העזרה, לדוגמא: משק הבית ו/או סיעוד.
פגיעה/ אבדן שכר עבודה
 
ניתן לקבל פיצוי בגין הפסדי השתכרות שנגרמו בעקבות תאונת דרכים, או כתוצאה מאובדן כושר עבודה בעקבות כך(חשוב לשמור אישורי מחלה ותלושי שכר רלוונטיים). כמובן שיש  להוכיח שהיעדרות מהעבודה ואובדן השכר בפועל הם כתוצאה מתאונת הדרכים.
 
תאונות דרכים קשות:
במקרים בהם מדובר בפציעות קשות יותר, ונותרת נכות לצמיתות כתוצאה מתאונת הדרכים. הנפגע יהיה זכאי לקבל פיצויים  גבוהים משמעותיים המגלמים בתוכם פיצוי גם בעבור הנזקים שיגרמו לו בעתיד. גובה הפיצויים לנפגע תלוי במספר משתנים: אחוזי הנכות, גיל הנפגע, מקצוע ורמת ההשתכרות. כמו כן, ישנה חשיבות גבוהה במקרים אלו לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין מנוסה ומומחה לתאונות דרכים בסמוך לאירוע.
 

צור עימי קשר

    שם מלא

    טלפון

    דוא”ל

    נושא