מהו ביטוח נפגעי עבודה?

ביטוח נפגעי עבודה נועד לפצות מי שנפגע בעבודה בגין אבדן הכנסה בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נפגע כושר עבודתם או אינם מסוגלים לעבוד. בנוסף, זכאות לקבלת טיפול רפואי חינם בגין תוצאות הפגיעה. במידה ונותרה נכות כלשהי כתוצאה מהפגיעה, יהיה זכאי הנפגע לקצבה או למענק שיקבעו על ידי הוועדה הרפואית. במקרה בו נפטר המבוטח כתוצאה מהפגיעה, תשולם קצבה או מענק למשפחתו או מי שהיו תלויים בו.

צור עימי קשר

    שם מלא

    טלפון

    דוא”ל

    נושא