מהי דרגת אי כושר, כיצד היא נקבעת והאם ניתן לערער?

דרגת אי כושר – שיעור אבדן כושר השתכרות / תפקוד במשק בית.

דרגת אי כושר ל"נכה" נקבעת בהתחשב בכושרו של הנכה לעבוד ולהשתכר בעבודה מתאימה בהתחשב בעיסוקו, השכלתו, מגבלותיו עקב ליקויו הרפואיים, וכן בהתחשב בכושרו ללמוד ולהשתלב במקצוע חדש.לגבי עקרת בית נקבעת דרגת אי הכושר בהתחשב בכושרה לתפקד במשק בית בשים לב לגילה ומגבלותיה.

דרגת אי כושר זמנית – דרגת אי כושר זמנית נקבעת כאשר עשוי לחול שינוי במצבו של הנכה ובאם ישנה  האפשרויות לשקמו או להשמתו בעבודה אחרת.

בדיקה מחדש של דרגת אי הכושר והנכות הרפואית–  אדם המקבל קצבת נכות, שנקבעה לו דרגת אי- כושר הנמוכה מ- 75% או נכות רפואית הנמוכה מ- 60% או מ- 40% כשאחד הליקויים הוא לפחות 25% לפחות, רשאי להגיש בקשה לבדיקה מחדש, אם חלפו 6 חודשים מההחלטה הקודמת בדבר הדרגה . אולם באם חל שינוי רפואי משמעותי (החמרה או שיפור) ניתן לפנות גם בטרם חלפו 6 חודשים. המוסד רשאי להחליט גם הוא על בדיקה מחדש.
בבדיקה מחדש רשאי המוסד לשנות (להפחית או להעלות) את אחוזי הנכות הרפואית, ו/או דרגת אי – הכושר.

צור עימי קשר

    שם מלא

    טלפון

    דוא”ל

    נושא