מהן זכויות בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה?

במקרה בו עובד נפטר עקב פגיעה בעבודה, יהיו זכאים השארים (אלמן/ה, יתומים, הורים) לגמלת תלויים. גובה הקצבה משתנה בהתאם למספר ולגיל התלויים: 100% – 40% מהקצבה שהייתה משולמת לבעל דרגת נכות של 100%.