מי מבוטח?

 • עובד שכיר
 • עובד עצמאי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי).
 • מי שנמצא בהכשרה מקצועית או שיקום מקצועי.
 • מי שמתאמן לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום (מאבטחים למיניהם).
 • מי שנבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה (בשעת הבחינה בלבד).
 • אסיר, עציר או חוסה במעון על פי חוק הנוער, העובדים בעבודה שאינה מן השירותים הרגילים של מקום הימצאם.
 • מי ששכרו נקבע על פי החוק, כגון חבר כנסת.

צור עימי קשר

  שם מלא

  טלפון

  דוא”ל

  נושא