מתי כדאי להגיש תביעת פיצויים?

ביטוח לאומי- את התביעה לביטוח לאומי יש להגיש בסמוך למועד התאונה ולכל היותר שנה מיום התאונה. מומלץ כי תגישו את המסמכים הנדרשים לשם הכרה בתאונה בהקדם האפשרי, זאת על מנת לקצר תהליכים ולהביא לכדיי מצב שסכומים להם אתם זכאים ישולמו לכם כמה שיותר מהר.

  • למידע נוסף – ראה "דמי פגיעה"

חברת ביטוח (תאונת דרכים כתאונת עבודה) – תביעה נגד חברות הביטוח ניתן להגיש עד שלוש שנים ממועד התרחשות התאונה. כנפגע תקבל את אותו סכום פיצוי, אך הינך זכאי לתבוע אותו מחברת הביטוח וגם מהמוסד לביטוח לאומי. ביטוח לאומי מפצה בעבור הוצאות רפואיות, שיקום, וכן דמי פגיעה בעבור הפסדי שכר ואובדן כושר עבודה. סכום הפיצוי שיתקבל מביטוח לאומי, יקוזז מסכום הפיצוי שיתקבל מחברת הביטוח.  סכומים אלו מקוזזים בין אם מימשתם את זכויותיכם מול הביטוח הלאומי ובין אם לא.

חשוב – יש לשמור אישורי מחלה ותלושי שכר רלוונטיים על מנת לקבל פיצוי בגין הפסדי השתכרות שנגרמו בעקבות תאונת דרכים, כמובן שיש  להוכיח שהיעדרות מהעבודה ואובדן השכר בפועל הם כתוצאה מתאונת הדרכים.

מעביד – ניתן להגיש תביעה כנגד המעביד בגין פגיעה בעבודה עד שבע שנים לאחר התאונה ואף מומלץ להגישה בחלוף לכל הפחות כשנה מיום התאונה מכיוון שחלה חובה על פי חוק לצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית  המעידה על הנכות שנותרה לנפגע בעקבות התאונה. חוות הדעת הרפואית צריכה להינתן בחלוף כשנה מהאירוע על מנת שתוכל לשקף בבירור את הנזק הקבוע שנותר לנפגע. יחד עם זאת זכרו, רצוי לא להתמהמה, לאחר התאונה רצוי לפנות מייד לקבלת יעוץ מעורך דין המתמחה בתחום.

צור עימי קשר

    שם מלא

    טלפון

    דוא”ל

    נושא