תביעות בגין לשון הרע

 
ככלל, פרסום העולה לכדי לשון הרע הוא פרסום אשר עלול לבזות, להשפיל או לפגוע בשמו הטוב במשרתו או בעסקו של אדם.
 
פרסום- אין הגבלה בחוק באשר לדרכי הפרסום, כלומר, הפרסום אינו חייב להיות בכתב ומכאן אנו למדים כי גם פרסום תנועתי, קולי, גרפי או כל אמצעי אחר ייחשב כפרסום לפי חוק איסור לשון הרע.
 
מסעיף 1 לחוק אנו למדים אודות ההגדרה של לשון הרע- פרסום יהווה לשון הרע אם הוא יקיים את אחד התנאים של הוראות סעיף 1 לחוק: 
 
(א)   הפרסום עלול להשפיל אדם בעיני אחרים או לעשותו כמטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם.
 
(ב)   הפרסום מייחס לאדם מעשים, התנהגות או תכונות העלולים לבזותו בעיני אחרים.
 
(ג)    הפרסום עלול לפגוע במשרתו, עסקו, משלח ידו או מקצועו.
 
(ד)   הפרסום עלול להשפיל אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו.
 
פרסום לשון הרע מהווה עבירה פילית ועוולה אזרחית גם יחד על פי חוק איסור לשון הרע.
 
חשוב לדעת כי כאשר אנו עוסקים בדיני לשון הרע כעבירה פלילית אנו נדרשים להוכיח יסוד נפשי של הנתבע כי בכוונתו לפגוע, ואילו מנגד כשאנו בוחרים להגיש תביעה על פי העוולה האזרחית של לשון הרע- אין בפנינו מחסום הדורש להוכיח את היסוד הנפשי ואין כלל חשיבות לכוונותיו ומניעיו של המפרסם אותו אנו תובעים כנגד מעשיו.
 
בפסיקה אנו עדים לפירוש כוונותיו של סעיף 1 והתייחסות רבה למילה "עלול"- לשם הוכחת פרסום שיש בצידו לשון הרע איננו מחייבים להציג פגיעה או גרימת נזק ממשית בפועל, די לבית המשפט בכך שהפרסום היה "עלול" לפגוע.